Slipper unna med sexkjøp

11.02.2015.

Kilde: NRK.

sexkjop

Etterforskning av sexkjøp-saker i Oslo gikk betydelig ned i 2014. Antall anmeldelser har gått ned hele 40 prosent, sammenlignet med året før.

– Det er ingen tvil om at vi skulle brukt alle ressursene våre også på håndhevelse av sexkjøpsloven til enhver tid, sier førstebetjent ved seksjon for organisert kriminalitet, Rune Solberg Swahn til NRK.

Det er seks år siden forbudet mot kjøp av sex ble innført i Norge. Nå har etterforskning av sexkjøp fått en lavere prioritet hos Oslo politidistrikt, skriver Journalen.

Årsaken er at de har måttet prioritere flere store menneskehandelsaker, blant annet Lime-saken.

– Ingen dramatikk

– Når politiet sitter på anmeldelser eller straffesaker som omfatter grov menneskehandel med flere ofre, så er det viktig at vi setter inn mye ressurser for å få en god og rask etterforskning, sier Swahn.

Også på landsbasis har det vært en reduksjon av sexkjøp-saker hos politiet. Mens politiet i hele Norge hadde 348 anmeldelser for kjøp av seksuelle tjenester i 2013, var antallet 194 i fjor, ifølge Politidirektoratet.

Swahn ser ingen dramatikk i tallene.

– Det er naturlige svingninger i tallene når politiet prioriterer oppgavene sine innenfor de tildelte ressursene. Når vi setter inn mye ressurser i enkelte saker over en tidsperiode, vil andre tall i den perioden gå ned, sier han.

Blir ikke overrasket

Prosenteret, et støtte- og kompetansesenter for prostituerte, var kritisk til innføringen av sexkjøploven.

Bjørg Norli, leder av Prosenteret, er ikke overrasket over at etterforskning av sexkjøp-saker i Oslo gikk ned i fjor.

– Loven er i stor grad knyttet til en symbolpolitikk, og handlekraften man skal vise i en politisk opphetet situasjon blir mindre håndhevet etter hvert som politikerne får nye fokus. Når man først har iverksatt en lov, er det rimelig at man håndhever den også, sier hun

Antall anmeldelser for kjøp av seksuelle tjenester

2013 2014
Norge 348 194
Oslo politidistrikt 94 53
Hordaland politidistrikt 15 18
Sør-Trøndelag politidistrikt 128 24
Rogaland politidistrikt 19 14

Kilde: Politiet

 

Følg oss på Facebook

www.thhcon.no

Email: post@thhcon.no