Politiet: Kirkeverge tok millioner fra kirker

Kilde: VG / Bjørn -Martin Nordby

kirke_etterforsker

Den siktede kirkevergen fra Hedmark har ifølge politiet skaffet seg penger fra kollekten og pengegaver fra privatpersoner som skulle gå til kirken.

– Saken er veldig alvorlig og har veldig mange skjerpende momenter med tanke på hans posisjon og måten han har utnyttet folk og kirken på, sier politiadvokat Richard Røed i Hedmark politidistrikt til VG.

Mannen fra Hedmark er blitt politietterforsket siden 2012.

Etterforskningen er nå avsluttet og en innstilling ble for en tid tilbake oversendt statsadvokaten for påtalemessig avgjørelse.

Store avvik

Politiet mener de har bevis for at den tidligere kirkevergen har underslått til sammen nesten én million kroner fra menighetsrådets kasse. Mannen skal ha disponert kontoer tilhørende fem ulike menigheter.

Det var da et revisjonsselskap foretok en revidering av regnskapene til menighetsrådene i den aktuelle kommunen for 2011, samt en kontroll av posteringer foretatt i 2012, at de oppdaget ugler i mosen.

Det ble avdekket store avvik mellom faktiske bankinnskudd og de opplysningene som gikk fram om de samme bankinnskuddene i årsregnskapene.

– Butikk i butikken

De påståtte underslagene omfattes ifølge politiet blant annet av kollekt samlet inn under gudstjenester og pengegaver fra privatpersoner.

I tillegg mener de at hedmarkingen har opprettet en privat konto og fått uvitende privatpersoner som skulle betale for oppføring og stelling av graver, trykking av materiell til ulike seremonier og utleie av lokaler, til å sette inn penger på denne.

Ifølge politiet ble pengene brukt til formål som ikke var kjent for det kirkelige fellesrådet i kommunen. Totalt skal det økonomiske utroskapet dreie seg om nesten to millioner kroner.

– Han har på en måte drevet sin egen butikk i butikken, og sørget for at inntektene gikk til egen konto som bare han visste om og disponerte, mener statsadvokaten.

– Har ikke beriket meg selv

Ifølge Røed har mannen erkjent noen av de faktiske forhold.

Da det kirkelige fellesrådet i den aktuelle kommunen i 2012 sendte ut en pressemelding om det revisjonsselskapet hadde avdekket, hevdet kirkevergen overfor Østlendingen sin uskyld.

«Min kommentar er at alle midler er benyttet til kirkelige formål, noe som også kan dokumenteres. Jeg har ikke beriket meg selv på kirkas bekostning. Jeg gir ingen flere kommentarer før saken er avsluttet,» skrev han i en tekstmelding til avisen.

– Vi har ikke tatt stilling til spørsmålet om straffskyld, sier mannens forsvarer, advokat Ida Andenæs, til VG.

Hun ønsker ikke å kommentere saken utover det, herunder om mannen har erkjent faktiske forhold slik politiet hevder.

Ble nektet forsvarer

Sommeren 2013 behandlet Eidsivating lagmannsrett en anke på den aktuelle tingrettens kjennelse på at kirkevergen ikke skulle få oppnevnt forsvarer dekket av det offentlige. I lagmannsrettens kjennelse, der anken ble forkastet, heter det følgende om forholdet som angår underslag:

«Ifølge påtalemyndigheten skal siktede ha erkjent å ha brukt pengene, men at disse ikke har gått til egen vinning, men tilkommet blant annet fellesrådet.»

Ifølge kjennelsen skal han også ha erkjent å ha overtrådt paragrafen i straffeloven som omhandler økonomisk utroskap, «ved at han har tatt betalt for tjenester som tilhører stillingsinstruksen» som kirkeverge. På det tidspunktet var ikke omfanget klarlagt.

Talsmannen for det kirkelige fellesrådet i kommunen ønsker ikke å kommentere saken overfor VG på nåværende tidspunkt.

 

Følg oss på Facebook

www.thhcon.no

Email: post@thhcon.no