Svindlet til seg 445.000 kroner

Kilde: Tønsberg blad / Asle Rowe.

etterforsking_nav

 

En kvinne i 40-årene må i fengsel i fem og en halv måned etter trygdesvindel.

Kvinnen ble i Tønsberg tingrett dømt for grovt bedrageri og falsk forklaring. Hun ga en uforbeholden tilståelse i retten.

I tidsrommet 1. april 2009 til 25. mars 2012 oppga hun til Nav at hun ikke hadde betalt arbeid, og fikk dermed urettmessig utbetalt attføringspenger og arbeidsavklaringspenger på til sammen 445.000 kroner.

Kvinnen fikk fra 2008 attføringspenger fra Nav, emn da hun begynte å arbeide i april 2009 fortalte hun ikke til Nav at hun hadde fått jobb. Hun fortsatte å sende inn meldekortene uten å skrive ned timene hun jobbet.

I tre år fikk hun ytelser fra Nav uten å ha krav på det ved bevisst å late som om hun ikke var i arbeid.

I retten la den siktede kvinnen seg flat og sa at hun ønsker å gjøre opp for seg og er villig til å betale tilbake hele beløpet.

Tingretten dømte kvinnen til fengsel i seks måneder, der 30 dager ble gjort betinget.

 

Følg oss på Facebook

www.thhcon.no

Email: post@thhcon.no