Opprør på Trandum: -POLITIET – 65 innsatte bak opptøyer

Kilde: Romerikes blad, Rune Bernhus.

TRANDUM: Totalt 65 personer skal ha deltatt på opptøyene på Trandum. Flere titalls politibetjenter – utstyrt med skjold og gassmasker – måtte rykke ut for å slå tilbake opptøyene.

privatetterforsker

– Det er innsatte fra fire avdelinger som slo seg vrange. Totalt meldte vakta om at 65 personer skal ha vært delaktige, men noen av disse har selvsagt vært mindre deltakende enn andre, sier operasjonsleder Øyvind Strømsborg i Romerike politidistrikt.

Romerike politidistrikt sendte alle tilgjengelige ressurser til stedet. I tillegg fikk de bistand fra Oslo politidistrikt.

Også 110-sentralen bisto politiet. De sto klare med brannslanger, og formålet var å spyle ned opptøyene om de innsatte ikke selv roet deg.

– Kom ut frivillig, ellers spyler vi dere, skal politiet ha gitt beskjed om, ifølge Dagbladet.

Protest mot forholdene

Ifølge avisen skal de innsatte ha iverksatt en form for protest mot forholdene de lever under.

En gruppe av dem avtalte å ikke komme inn etter dagens siste lufting, mens en gruppe har nektet å bli innelåst for kvelden.

– Vi er klare for å være ute hele natta, sa en av dem til avisa.

Aftenposten melder søndag kveld at opptøyene skal ha vært planlagt i lengre tid.

– Nesten samtlige av mine klienter sier de blir behandlet nedverdigende. De opplever at måten de blir tiltalt på og måten dagene deres blir organisert, gjør at livet her er verre enn i ordinære fengsler. Soningsforholdene, mangel på fritidsaktiviteter, inne- og utetider og måltider er noe de ikke opplever som bra. De opplever også at de er overvåket 24 timer i døgnet og ikke har mulighet til privatliv. Alt dette hoper seg opp, sier advokat Zulifqar Munir, som for tida har 15 klienter innsat på Trandum.

– Vi vet ikke hvorfor

Opplysningene om bakgrunnen for opptøyene var ukjente for politiet søndag kveld.

– Vi vet ikke hvorfor de oppførte seg slik. De har, uvisst av hvilken grunn, begynt å utøve skadeverk, sier Strømsborg.

Politiet rapporterte på et tidspunkt at de ikke hadde kontroll. Etter en times tid hadde de imidlertid klart å snu situasjonen.

– Det er plukket folk ut av luftegården. Disse personene er nå plassert på andre avdelinger

Ifølge RB-fotograf Vidar Sandnes kom de innsatte med noen verbale mishagsytringer mot politiet under denne sekvensen, men ingen gjorde fysiske tilnærmelser overfor ordensmakten.

Ambulanser sto klare

En rekke ambulanser og en brannbil sto klare utenfor portene. Ingen personer ble imidlertid alvorlig skadd i opptøyene.

Ståle Sømo, politiinspektør og leder for Internatet på Trandum, sier til Aftenposten at de innsatte har gjort skadeverk og knust vinduer inne på to av avdelingene, veltet bord og rasert noe på noen fellesrom.

– Det er grunn til å tro at noen har pådratt seg kutt, men jeg kjenner ikke til store skader.

Politiets utlendingsinternat på Trandum leir er Norges eneste lukkede forvaringssenter for utlendinger. Her kan utlendinger holdes innesperret, i hovedsak fordi de skal uttransporteres fra landet eller i forbindelse med å avgjøre persons identitet.

Utlendingsinternatet er lokalisert på Trandum, ved Oslo lufthavns østre rullebane.

Til drift av internatet er det ansatt rundt 120 transportledsagere. Disse er sivilt ansatte med begrenset politimyndighet innen utlendingsfeltet.

Internatet har totalt 127 sengeplasser, ifølge NTB.

 

Følg oss på Facebook

www.thhcon.no

Email: post@thhcon.no

 

Advertisements