Advarer mot rullende «iPad-politi»

etterforsker_ipadPoliti

Kilde: Romerikes Blad – Per Stokkebryn.

Savner debatt om politireformen.

BJØRKELANGEN: En politibil med to betjenter og en iPad kan ikke kalles nærpoliti.

Det er lensmann Svein Engen i Aurskog-Høland og Senterpartiets justispolitiske talskvinne, Jenny Klinge, enige om.

Romerike har ni lensmannskontorer i dag. Regjeringen har varslet at det blir færre i forbindelse med den nye politireformen. Hvor mange færre, og hvilke som ryker, foreligger det ikke noe forslag om.

– Jeg etterlyser en debatt. Det er ingen grunn til at den skal vente til det kommer ei nedleggelsesliste. D-dagen er 10. juni, da Stortinget behandler saken. Ordførere og politikere må komme på banen. Hva slags politi ønsker de? spør Engen.

Han advarer mot innføring av rullende lensmannskontorer.

– Ikke et tomt skall

– Et lensmannskontor er ikke et tomt skall. Det er som en institusjon å regne lokalsamfunnet, der innbyggerne får hjelp døgnet rundt når det brenner som mest. Det er ingen som vil reise til Lillestrøm for å gråte på skulderen til vaktsjefen der.

– Gjennom mange år har vi også bygget opp et godt samarbeid med kommunen som forebygger at ungdom havner på skråplanet. Det blir borte når det kommer en politibil med to betjenter og en iPad, sier lensmannen.

– Uaktuelt å legge ned

Jenny Klinge og fylkesleder Morten Vollset i Akershus Senterparti advarer sterkt mot kraftig reduksjon i antall tjenestesteder.

– Det kan være greit med sammenslåing enkelte steder i Norge, men det er helst andre steder enn på Romerike. Og det er helt uaktuelt å legge ned kontoret i Aurskog-Høland, som betjener 16.000 innbyggere og 960 kvadratkilometer, sier Klinge.

– Alle romerikskommunene forventer befolkningsvekst. De ni lensmannskontorene må beholdes, og de må få økte ressurser, sier Vollset.

Senterpartiet er dessuten negative til regjeringens forslag om at Politidirektoratet skal bestemme antall tjenestesteder. I dag er det regjeringen som avgjør dette, og kommunene har vetorett.

Avviser ikke

Lensmann Svein Engen avviser ikke endringer på dagens struktur.

– Men innbyggerne kan ikke få et dårligere politi enn i dag. Det er på sin plass å vise til Follo, som etter omorganiseringen i 2010 har kun to tjenestesteder. De har stengt kveld, natt og helg. I en landsomfattende brukerundersøkelse scorer de svært dårlig, sier Engen.

  • Synlig politi: Follo fjerde dårligst, Romerike på sjetteplass.
  • Tilgjengelig politi: Follo dårligst, Romerike på sjetteplass.
  • Tilgjengelig politi ved akutt behov for hjelp: Follo nest dårligst, Romerike midt på treet.

Fakta

  • I regjeringens forslag til ny politireform er antall politidistrikter redusert fra 27 til 12.
  • Romerike politidistrikt er slått sammen med Follo og Østfold.
  • Det vil også bli færre lensmannskontorer enn i dag, men dette er ikke tallfestet.
  • Romerike har ni lensmannskontorer i dag.

Følg oss på Facebook

www.thhcon.no

Email: post@thhcon.no

 

Advertisements