Ble truet med kniv før han skulle vitne

etterforsker_truetmedkniv

Kilde: Romerikes Blad – Linda Ingier.

Fem polakker krever Jessheim-firmaet AM Byggservice Norge for 950.000 kroner.

EIDSVOLL: Ble de polske arbeiderne sagt opp, eller sa de opp selv? Det skal Øvre Romerike tingrett finne svar på. I helga ble ett av vitnene truet på livet.

Mandag starten rettssaken mot byggefirmaet AM Byggservice Norge i Øvre Romerike tingrett der fem polske arbeidere krever 950.000 kroner for utestående lønn i oppsigelsestiden.

Det vesentlige spørsmålet retten skal ta stilling til fram til onsdag er om polakkene sa opp selv, eller om de ble sagt opp.

Saken tok imidlertid en ny vending i helgen da ett av vitnene ble truet på livet.

Tør ikke vitne

– Ett av vitnene våre tør ikke lenger å vitne etter at det ble framsatt trusler mot vedkommende nå i helgen. Han er nå utstyrt med voldsalarm, opplyste advokat Anne Marie Sanne Øien, som forsvarer Arne Tanderø i AM Byggservice Norge AS, under sitt innlegg mandag.

Ifølge politiadvokat Tom Danielsson er de framførte truslene direkte knyttet til rettssaken som pågår.

– Truslene går på at han ikke skal avgi sin forklaring i retten. Mannen ble frivillig med en bekjent til et gårdsbruk på Moreppen lørdag. Der ble han møtt av en ukjent person som framførte truslene. En kniv skal ha bli vist fram, sier Danielsson.

Han understreker at det så langt ikke foreligger noen bevis i saken, og at det ikke er foretatt avhør ennå.

– Vi vet derfor ikke noe om bakgrunnen for denne episoden. Saken dreier seg i tillegg om at vedkommende har brutt innreiseforbudet, sier Danielson.

Personen som truet ble framstilt for varetektsfengsling i Nedre Romerike tingrett klokka 14 tirsdag.

– Sa nei til redusert lønn

Advokaten til de fem polske arbeiderne, Elisabeth S. Grannes, argumenterte sterkt i sin prosedyre for at de polske arbeiderne ble sagt opp, og at de ikke sa opp selv.

Ifølge Grannes ble polakkene sagt opp da de nektet å gå ned 10 prosent i brutto lønn. Dette ble gjort ved å heve husleien.

– Å sette ned bruttolønnen med 10 prosent vil si at arbeidsgiver ville lagt seg under minstesatsen på 182 kroner i timen for en fagarbeider, noe som er regulert gjennom Arbeidsmiljøloven. Arbeidsgiver valgte derfor å heve husleien til arbeiderne i stedet. Det foreligger heller ikke noen oppsigelse fra arbeiderne. Oppsigelsene som er gitt er i tillegg formriktige og dermed ugyldige. Det er arbeidsgiver som sitter med bevisbyrden. Det går igjen i denne saken at arbeidsgivers opptreden er svært lite tilfredsstillende, sa Grannes under sitt innlegg.

Advokat Sanne Øien bestrider at saksøkerne ble utestengt fra sine stillinger.

– Ville starte for seg selv

– Min klient Arne Tanderø har ikke på noe tidspunkt krevd at saksøkerne skulle gå ned i lønn. Partene ble derimot enige om at husleien skulle økes for hjelpe firmaet i gang i en vanskelig tid. Arbeidsmiljølovens særlige erstatningsregler kan derfor ikke kommer til anvendelse, sier Sanne Øien.

Tanderø mener oppsigelsene er et bevisst valg fra saksøkernes side idet de planla å starte opp egen virksomhet og samtidig motta trygdeytelser fra Nav.

En privatetterforsker, innleid av Tanderø, har fulgt polakkene for å forsøke å finne bevis for at de har jobbet etter at de avsluttet forholdet hos Tanderø.

– Arbeiderne ville selv avslutte arbeidsforholdet så raskt som mulig til tross for at jeg ytret ønske om å beholde dem, sier Tanderø.

– Vi ble avlyttet

En av de polske arbeiderne hevder det var installert avlyttingsutstyr i leilighetene de leide i huset til firmaets leder.

En av polakkene fortalte om et svært vanskelig arbeidsforhold da han vitnet mandag.

Han forklarte at de ansatte hadde faste morgenmøter klokka 06 med firmaets leder.

Møtene kunne vare i inntil tre timer. Han forklarte han aldri fikk betalt for disse møtene.

– Vi var i tillegg 12 personer som bodde i kjelleren til Arne Tanderø. Der hadde vi et lite kjøkken, ett bad og køyesenger. Jeg kunne ikke gå med på å betale en månedlig husleie på 6000 kroner for dette, forklarte arbeideren.

Han fortalte også i retten at arbeiderne ble overvåket i lang tid.

– Vi fant ut dette høsten 2012. Det så ut som brannvarslere som var festet i taket, men de hadde lyd og bildeopptak. Vi tapet over kameralinsen for å sjekke. Tanderø var på plass i leiligheten i løpet av ett minutt, forklarte den polske arbeideren.

Ifølge Arne Tanderø er dette helt feil.

– Jeg har aldri installert overvåkningsutstyr på soverommene til arbeiderne. Dette var rene brannalarmer myntet på sikkerheten, sier han.

 

Følg oss på Facebook

www.thhcon.no

Email: post@thhcon.no

Advertisements