Nå skal Kripos finne superdetektiven

 

etterforsker_cold_case

I dag, mandag, starter Kripos jakten på superdetektiven – personen som skal lede arbeidet med å oppklare gamle draps- og forsvinningsgåter.

Kilde: VG – Terje Helsingeng.

I tillegg blir det mandag lyst ut åtte andre stillinger i den nyopprettede cold case-enheten; taktisk etterforskningsleder, politiadvokat, to taktiske etterforskere, analytiker, kriminaltekniker, senioringeniør og seniorrådgiver.

Når gruppen forhåpentligvis er intakt over sommeren, er utfordringene mange: 32 uløste drapssaker som ikke er foreldet, flere mistenkelige dødsfall og savnet saker.

Kripos-sjef Ketil Haukaas er på jakt etter de svært motiverte og dyktige menn og kvinner i Norge.

21. februar i år kunne VG fortelle at det var besluttet å opprette en cold case-gruppe. Monika-skandalen i Bergen var en utløsende årsak til at det skjedde.

 

Strenge krav

Kravene som stilles til den nye sjefen, og for så vidt til de øvrige i gruppen, er høyere enn for vanlige politistillinger. Erfaring fra etterforskningsledelse av omfattende og komplekse saker, meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne – gjerne kombinert med erfaring fra utrednings- og granskningsarbeid. For politiadvokaten ønsker man gjerne en med erfaring som dommer eller statsadvokat og bruk av skjulte etterforskningsmetoder.

– Alle kan søke på jobbene, bare man tilfredsstiller kravene, sier Haukaas.

– Gjelder det også profilerte eks-Kripos-etterforskere som Ola Thune, Sturla Osen og John Christian Grøttum?

– Ja, alle kan søke, det være seg både tidligere og nåværende Kripos-ansatte, eller andre med relevant erfaring. Men jeg kan ikke her og nå gå inn på enkeltpersoner. Det som er viktig er at den nye cold case-enheten får den nødvendige kompetanse og sammensetning. Nøkkelen til suksess er at gruppen blir så komplementær som mulig. Det innebærer at de både har etterforskningserfaring og oppdatert kunnskap om moderne teknologi.

Må være dedikert

– Finnes disse i Norge?

– Vi kan aldri få nok av kompetanse, men i min verden handler det om å finne personer som er villig til å dedikere det til sin hovedoppgave å oppklare uløste kriminalsaker. Og de skal vi finne. Om ikke enheten er på topp fra dag én, er jeg sikker på at vi over tid skal bygge opp den nødvendige kompetanse og metodikk for hvordan man best kan etterforske slike saker.

– Hvor mange uoppklarte drap skal dere oppklare?

– Her må vi være nøktern og veldig klar på at vi ikke kommer til å oppklare alle sakene. Erfaring fra lignende enheter i utlandet viser at bare det å løse èn sak kan være svært krevende og ta lang tid. Men noen saker blir det nok over tid.

Kan få ny informasjon

– Det garanterer Kripos-sjefen?

– Jeg gir aldri garantier, men jeg anser det som ganske sikkert at politiet kommer til å oppklare flere saker enn tidligere. Norsk politi har alltid jobbet med såkalte cold case-saker, senest forsvinningssaken i Skien viser at det kommer ny informasjon flere år etter hendelsen som bidrar til en oppklaring.

– Hvilken sak blir den første som gruppen griper fatt i?

– Jeg har noen tanker om det, men først er det opp til politidistriktene å komme med innspill og be om bistand i saker som enten er avsluttet eller hvor etterforskningen er trappet betydelig ned.

– Er det bare politiet selv som kan bestemme om en kriminalsak skal åpnes igjen?

– Nei. Vi har allerede fått henvendelser fra pårørende og advokater som ønsker at vi skal se på «deres» sak, men hvis noen har opplysninger i en cold case-sak skal det gå gjennom det enkelte politidistrikt. Så får heller de løfte saken inn til Kripos og den nye enheten, sier Ketil Haukaas.

 

Justisministeren:– Viktig for de pårørende

Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen er «utrolig godt fornøyd» med at den nye cold case-enheten nå er på plass og at stillingene lyses ut.

– Dette var noe Frp foreslo for flere år siden, mens vi var i opposisjon. Det er derfor gledelig å se at godt politisk håndverk nå er på plass med Høyre og oss i regjering.

Samtidig gir han ros til politidirektøren, riksadvokaten og Kripos-sjefen for at de har stått på og i løpet av kort tid sammen har funnet raske og konstruktive løsninger for hvordan politiet skal etterforske uløste kriminalsaker.

Naturlig oppfølging

– Dette er et stort fremskritt for dem som er opptatt av rettssikkerheten og en naturlig oppfølging av at Stortinget har opphevet foreldelsesfristen i drapssaker og for alvorlige seksualforbrytelser. Men først og fremst er dette viktig for pårørende som sliter med uløste saker. Nå kan man se med nye blikk på sakene, samtidig som man tar i bruk ny og teknologi.

– Tror du at man finner dyktige nok søkere?

– Ja, dette kommer til å bli en spennende, men også krevende, arbeidsplass. Utlysningstekstene viser også hvor viktig vi ser på dette, sier Anders Anundsen.

 

Følg oss på Facebook

www.thhcon.no

Email: post@thhcon.no

Advertisements