Lærer stjal fra elever

etterforsker_underslag_skole

Kilde: Sandefjords Blad – Sigurd Øie.

Oppdaget da en konto skulle avsluttes. Da en Sandefjord-skole avsluttet en klassekonto ved årsskiftet, oppdaget de at det var foretatt en rekke ureglementerte uttak. Pengene hadde en lærer forsynt seg med.

Det manglet i alt 16.549 kroner fra kontoen.

I tillegg hadde klassen en kontantkasse, som skolen oppdaget var tom. Læreren erkjente at han også hadde tømt denne kassen, for 4.850 kroner.

Flere lærere hadde tilgang til både kontoen og kontantkassen, men skolen fikk raskt mistanke til én av dem. Da rektoren ved skolen konfronterte ham, erkjente den mistenkte.

Erkjente tyveriet

Mannen møtte nylig i Sandefjord tingrett, der han innrømmet å ha tømt kontoen og kontantkassen for til sammen 21.399 kroner.

Underslaget ble formelt utført mot Sandefjord kommune, ettersom mannen representerte skolen da han stjal pengene.

Den tiltalte forklarte i retten at han hadde stjålet skolepengene fordi han var i «beit for penger», og at det var en vanskelig periode i livet for ham.

Ville betale tilbake

Han ønsket opprinnelig å gjøre opp for seg, men klarte det ikke: Økonomien hans forverret seg.

Retten mente at det ikke var noen annen enn tiltalte som kunne ha stjålet pengene:

– Det er ingen annen forklaring enn at tiltalte har tatt hele det beløpet som er savnet, både fra bankkontoen og fra kontantkassen. skriver retten i dommen.

I konfliktrådet

Skolen forsøkte først å gjøre opp med læreren i konfliktrådet. Her møttes partene, og ble enige om en avtale om nedbetaling av de underslåtte midlene.

Læreren betalte imidlertid ikke inn penger i henhold til avtalen, og det lyktes heller ikke konfliktrådet å få tak i ham for å få vite hvorfor.

Derfor endte saken i retten, der mannen ble dømt til å betale 7.200 kroner i bot, og 18.400 kroner i skadeerstatning til skolen.

Mannen ble også dømt til å betale 3.000 kroner i saksomkostninger.

– Tiltalte er forsøkt behandlet på mildeste måte, uten at han har overholdt den avtalen som ble inngått med fornærmede, skriver retten i dommen.

Følg oss på Facebook

www.thhcon.no

Email: post@thhcon.no

 

Advertisements