Siktet for økonomisk utroskap

etterforsker_frelsesarmeen

Kilde: Porsgrunns Dagblad – Tom B. Hansen

En mannlig korpsleder i Frelsesarmeen fra Bamble er siktet for økonomisk utroskap.

Frelsesarmeen sentralt leverte anmeldelse på korpslederen hos politiet i Oslo 3. juni i år. Saken er oversendt politiet i Telemark, der Miljø- og økoteamet har startet etterforskning. For tre uker siden opplyste politiet at korpslederen hadde status som mistenkt, men nå har status endret seg til siktet.

– Det er etterforskningsskritt som har ført til at status er endret fra mistenkt til siktet, forteller Per-Ove Nordstoga fra Miljø- og økoteamet hos politiet i Telemark.

Vanskelig sak

Før ferien uttalte økoteamet til PD at dette er en vanskelig sak, som det vil ta tid å etterforske. Ikke minst er dette begrunnet i at det vil være nødvendig å gå gjennom regnskaper for mange år tilbake for å få ønsket oversikt i saken.

Det er også en kjensgjerning at Frelsesarmeen får mye inntekter fra private gaver og innsamlede midler, blant annet er julegryta en kjent inntektskilde. Selv om Frelsesarmeen har klare retningslinjer for håndteringen av slike midler, kan det være svært krevende å finne ut av for etterforskerne.

Ingen kommentar

Korpslederen var allerede sykemeldt da anmeldelsen ble levert i juni, og så langt PD har opplysninger skal han være det fremdeles. Avisa forsøkte å få en kommentar fra ham tirsdag, men han slo fast at han ikke ønsker å kommentere saken i det hele tatt.

Frelsesarmeen vil ha svar

Frelsesarmeen oppdaget ureglementerte ting i regnskapsførselen, og vil derfor ha politiet til å se om det er gjort noe galt.

Informasjonssjef Andrew Hannevik sier til PD at det er ureglementerte ting i forhold til regnskapene som ligger bak anmeldelsen av korpslederen i juni i år.

– Vi har valgt å anmelde forholdet til politiet, først og fremst for å få deres hjelp til å avdekke om det har foregått ulovligheter i den forbindelse. Det er alt vi har av kommentarer, sier Hannevik.

Kommenterer ikke

Det er framsatt påstander i forhold til pengebruk og slike ting i saken så langt, men Hannevik understreker nok en gang at det eneste Frels sarmeen vil si noe om er de regnskapsmessige tingene som ligger til grunn for anmeldelsen. Alt annet, enten det er av personalmessig art eller av privat art, vil de ikke ha noen formening om.

Driver videre

Korpslederen har vært en meget aktiv person. Det er satt i gang en rekke aktiviteter, blant annet for barn og unge, der han har vært helt sentral. Korpset forsøker etter beste evne å videreføre disse aktivitetene, og så langt PD har klart å bringe på det rene skal de aller fleste av dem videreføres.

Følg oss på Facebook

www.thhcon.no

Email: post@thhcon.no

Advertisements