Verktøytyvene dømmes til fengsel i tre år og seks måneder

pågrepet

Kilde: Drammens Tidende – Marita Røkeberg.

Blir dømt for innbrudd i 39 håndverkbiler på Østlandet, og frifunnet for 37 grove tyveri fra håndverkbiler, fordi bevisene ikke var gode nok.

16. oktober 2014 setter en 25-åring og en 43-åring seg i 43-åringens hvite Renault Master varebil i en småby i Polen. Dette er den 16 turen til Norge siden 13. januar.

Fra Polen tar de ferge til Sør-Sverige. De passerer Svinesund, og kjører forbi Moss gjennom Oslofjordtunnelen. Lite vet de at politiet følger med på ferden gjennom å spore mobiltelefonene deres.

Over 60 innbrudd i håndverkebiler på Østlandet hadde fått politiet til å starte etterforskning. Teledata fra områder der håndverkerbiler hadde blitt tømt for dyrt elektrisk verktøy viste at de to tiltaltes telefoner hadde vært i flere av områdene.

Kjørte fram og tilbake til Mjøndalen

20. oktober startet politiet å spane på de to østeuropeerne. Bilen deres sto parkert på trailerparkeringen ved Statoil-stasjonen på Kjellstad i Lier.

På ettermiddagen fulgte politiet etter bilen til Mjøndalen. Her kjørte den rundt i to timer før den kjørte tilbake til bensinstasjonen på Kjellstad. På kvelden satte bilen kursen mot Mjøndalen igjen. Her ble 25-åringen sluppet av mens 43-åringen kjørte tilbake til Kjellstad.

Politiet fulgte med på 25-åringen mens han gikk og syklet rundt i boligområdet ved Kroksalleen i Mjøndalen.

Klokken 04.50 samme natt kom den hvite varebilen på nytt til Mjøndalen. Her møtes de to østeuropeerne. 25-åringen hadde da en svart søppelsekk med diverse elektriske verktøy i.

Begge ble pågrepet av politiet, og har erkjent åtte innbrudd i håndverkbiler denne natten.

Frifinnes for 37 innbrudd

43-åringen forklarte i retten at dette var en impulshandling, og har nektet for å stå bak de 76 bilinnbruddene i tiltalebeslutningen.

Politiet mente de to østeuropeerne sto bak 76 innbrudd av håndverkerbiler fra 13. januar 2014 til 20. oktober samme år.

Det finnes ikke DNA, fingeravtrykk eller overvåkningsbilder som knytter de to østeuropeerne til innbruddene i håndverkerbiler. Saken er basert på fergebilletter, bompengepasseringer, teledata og GPS-spor.

I starten ble ikke anmeldelsene på tyveri fra håndverkerbiler tatt veldig alvorlig, og det var først på høsten politiet så en sammenheng og et mønster. Det er derfor ikke sikret teledata eller GPS-spor fra de første sakene fra 13. januar til 26. juni. Selv om innbruddene ligner på de andre, og fergebilletter viser at de to mennene har vært i Norge da innbruddene ble gjennomført, mener retten at det ikke er tilstrekkelige bevis for å domfelle de to mennene.

De blir derfor frifunnet for 37 innbrudd.

Fra 18. juni er det lagt fram GPS-spor og teledata for 39 bilinnbrudd fram til 20. oktober, som de to mennene blir dømt for.

Tror ikke på forklaringene

Det var bare 43-åringen som ville forklare seg i retten. Han forklarte at de to kom sammen til Norge for å lete etter arbeid. Denne forklaringen tror ikke retten på.

Da 43-åringen ble utfordret på at GPS-sporene viser at bilen har vært i villastrøk håndverkerbiler har blitt brutt opp, forklarte han at de kjørte rundt for å se om noen hadde satt ut kasserte møbler eller gjenstander.

– Ingen av rettens medlemmer er kjent med en slik praksis i Norge, og dette fremstår derfor etter rettens syn som en bortforklaring på hvorfor kjøringen har funnet sted, står det i dommen.

Selv om det er 25-åringen som har brutt seg inne i bilene og tatt verktøy, mener retten at 43-åringen har bistått med å rekognosere og planlegge, samtidig som han har kjørt til og fra boligområdene.

– Han har hatt en nødvendig rolle i gjennomføringen, skriver retten i dommen.

De to mennene blir dømt til fengsel i tre år og seks måneder.

– Jeg er overrasket over dommen fordi jeg mener det var grunnlag for domfellelse på alle postene. Jeg tar dommen til etterretning, sier politiadvokat Ole Jacob Garder i Søndre Buskerud politidistirkt.

dt.no har ikke fått tak i forsvarerne til de to østeuropeerne.

Følg oss på Facebook

www.thhcon.no

Email: post@thhcon.no

Advertisements