Gjengangere på Østlandet tatt for to innbrudd på Ringerike

etterforskning_fengsel 

Kilde: Ringerikes Blad – Siv Storløkken.

Andre januar i år ble to hus på Ringerike utsatt for innbrudd og tyveri. Denne uken ble de skyldige dømt i Oslo tingrett.

I alt fem personer sto tiltalt for en rekke innbrudd og tyverier i Oslo, Bærum, Asker, Romerike og Nordre Buskerud. Alle fem, som er av utenlandsk opprinnelse, ble dømt.

Dommene og omfanget av ugjerninger varierer. Én av de fem ble idømt fire år i fengsel for hele 26 grove tyverier og seks forsøk.De mildest dømte ble dømt for tre grove tyverier og ett forsøk. De ble idømt to år og tre måneder i fengsel.

Minst to av de fem knyttes til tyveriene fra Hønefossveien og Heradsbygdaveien. Det ble stjålet kamerautstyr, mobil, gullklokker, smykker, blant annet.

– Fra det ene tyveriet kom verdien opp i 40.000 kroner, opplyser Christian Berge, etterforskningsleder ved Nordre Buskerud politidistrikt.

Han har ingen verdisum å opplyse om på den andre hendelsen.

Berge er ukjent med om tyvgodset er kommet til rette. Saken er blitt etterforsket fram av Oslo politidistrikt.

– Det vi har gjort er åstedsarbeid. Vi hadde ikke DNA-spor, men vi hadde andre spor, sier Berge.

Modus knyttet også de lokale hendelsene sammen med øvrige innbrudd på Østlandet.

ølg oss på Facebook

www.thhcon.no

Email: post@thhcon.no