Her bruker politiet pepperspray mens to betjenter holder 19-åringen

etterforsker-pepperspray

Kilde: raumnes.no – Thomas Frigård.

Nå skal politiets spesialenhet undersøke om Politiet gjorde rett da de pågrep tre unge menn under høstens matfestival på Årnes. Se video av pågripelsen.

SE VIDEOEN HER

– Det er ikke så ofte man har video av pågripelser, og her ser man at politiet pågriper en person og blir stående og holde ham, til tross for at stasjonen bare er 80 meter unna. Politiet lar situasjonen eskalere ved å sparke, slå og spraye folk med pepperspray, sier forsvareren til de tre pågrepne mennene, Olle Nohlin fra Årnes.

– Meningsløs

Saken skal ha startet med at noen personer satt på en bil bak festivalteltet i Skolegata og drakk øl. Festivalen var slutt, og det var ingen personer i festivalteltet. To politibetjenter dukket opp og ungdommene fikk beskjed om at det var forbudt å drikke på offentlig sted. De fikk beskjed om å helle ut resten av innholdet i ølboksene. En av ungdommene valgte å drikke opp de siste restene av ølet i stedet for å helle ut.

– Min klient ble deretter pågrepet, og han mente at pågripelsen var så meningsløs at han ikke ville oppgi personalia. Men kort tid senere oppgir han likevel personalia til politiet, Dermed bortfaller pågripelsesgrunnen, fordi han er tom for øl og politiet vet hvem han er. Her burde han ha sluppet med en advarsel, men i stedet fortsetter saken, sier Nohlin.

Var i tvil om publisering

Deretter tar politiet med seg mannen vekk fra området i retning lensmannskontoret. De andre kameratene følger etter, og her starter videofilmen som Raumnes har fått tilgang til av forsvareren til de tre nesbuene. Allerede noen sekunder ut i filmen blir den pågrepnes personalia oppgitt, og dette har Raumnes valgt å pipe ut for å anonymisere de involverte.

– Mine klienter har vært veldig i tvil om de skulle gi Raumnes grønt lys til å publisere videoene fra pågripelsen, men de har kommet til at videoen har allmenn interesse, fordi den viser hvordan en pågripelse ikke bør gjøres. Samtidig føler mine klienter at de har blitt urettmessig behandlet her, sier Nohlin.

Siktet for vold

Alle de tre siktede nesbuene har samtykket i at videoen skal publiseres, og Raumnes har klippet to forskjellige videoer sammen, uten å utelate noen detaljer i hendelsesforløpet. I videoen ser man hendelsene fra to forskjellige vinkler.

– En av mine klienter er siktet for vold mot politiet, men videoen viser at det bare er politiet som utøver vold, sier Nohlin.

Provoserende atferd

På videoen ser man at kompisene følger etter politiet, og de har en provoserende atferd mot politiet. De mener at politiet ikke har grunnlag til å pågripe kompisen. På et tidspunkt skal en av betjentene ha slått mobiltelefonen ut av hånda til en av kameratene. Dette fører til kraftige reaksjoner fra ungdommene, og kort tid etter ser man tydelig at en av politibetjentene to ganger sparker en av ungdommene. Deretter blir den pågrepne sprayet i ansiktet med pepperspray mens han blir holdt fast av den andre betjenten.

– Dine klienter har en provoserende atferd mot politiet?

– De var ikke provoserende i utgangspunktet, men selve pågripelsen ble opplevd som en stor urettferdighet, og i stedet for å forsøke med dialog fortsetter politiet med slag, spark og spraying. Guttene ønsker ikke å bruke vold, og de svarer med det eneste de kan, og det er kjefting, sier Nohlin.

– Godt opplyst sak

Det er åpenbart at politibetjentene føler seg truet av ungdommene, og en av tjenestemennene tar på slutten av videoen fram politibatongen. På slutten av filmen blir tilsynelatende en av ungdommene slått av politiet med dette slagvåpenet. Det fører til raseri og en rekke ukvemsord mot politiet.

– Det er ikke mulig å se hele situasjonen ut fra en video?

– Opptaket Raumnes har laget er hentet fra to videoer fra forskjellig vinkler. Det kan ikke bli bedre. Annet bildemateriell vi sitter på viser at det maksimalt er seks ungdommer til stede, og i tillegg er flere natteravner der, Som videoen viser er det to-tre av ungdommene som er aktive. De andre stå helt passive og ser på. At politiet har pågrepet tre av ungdommene bekrefter vel også dette, sier Nohlin.

Tror folk er enige

For politiet skal vold være siste utveg, og bruk av pepperspray kan hjemles når alvorlige ordensforstyrrelser krever det, eller i situasjoner som er særlig farlige for tjenestepersonen eller andre.

– Jeg har ingen tidligere erfaringer med at politet opererer på denne måten og det er heller ikke ønskelig. Slike situasjoner kan løses vesentlig penere og jeg anta at folk flest er enige i det, sier Nohlin

Ber om henleggelse

Forsvareren har bedt politiet om å henlegge saken, fordi han mener at det ikke er grunnlag å sikte de tre ungdommene.

– Jeg mener at en henleggelse er det eneste riktige. Ansvaret for at det ble som det ble hviler like mye på politiet som på ungdommene, og denne saken er det ingen grunn til å bruke mer ressurser på, sier Nohlin.

– Ikke hele bildet

Saken er imidlertid foreløpig ikke henlagt, og lensmannsbetjent Bernt-Ingar Jahren gjør det klart at han ikke ønsker å kommentere en sak som fortsatt ikke er avsluttet.

– Jeg har sett videoene, og det er lett å mene noe etter å ha sett en video, men man ser ikke det hele bildet, sier Jahren.

– Hva skjer videre med denne saken?

– Saken er fortsatt ikke avsluttet, men det har blitt bestemt at den skal sendes videre til spesialenheten, sier Jahren.

Lensmannen gjør det klart at ingen av de to involverte politibetjentene ønsker å kommentere saken.

Følg oss på Facebook

www.thhcon.no

Email: post@thhcon.no