I Fresno kan politiet kartlegge alle de kommer i kontakt med

etterforsker_overvake

Kilde: aftenposten.no – Hans O. Torgersen.

Diskutert skytetrening på Facebook? Ivrig debattant på høyreekstrem nettside? Politiet i Fresno har trusselvurdering av og full profil på personene de rykker ut til.

En patrulje rykker ut etter et anrop på nødnummeret: En mann truer ekskjæresten sin.

Samtidig går politiets dataoperatør i gang med å sjekke den mistenktes potensial for voldsbruk. Undersøkelsen skjer på samme måte som en bank gjør en kredittsjekk. En spesiell software søker gjennom milliarder av opplysninger, blant annet i rapporter om arrestasjoner, eiendomsregistre, kommersielle databaser, dybdesøk på nettet og mannens aktiviteter på sosiale medier. Datamaskinen beregner at hans trusselnivå var det høyeste på en tretrinns fargeskala: en skinnende rød advarsel.

Mannen har en dom for våpenbruk og gjengvirksomhet, så av hensyn til sikkerheten innkaller politifolkene en forhandler. Den mistenkte overgir seg, og politiet erklærer i etterkant at etterretningen hadde hjulpet dem til å gjøre riktig vurdering. Det viste seg at mannen hadde skytevåpen.

Mens debatten om masseovervåking i USA har pågått, er det kommet en ny generasjon teknologi som har gitt politiet en helt ny mulighet til å kikke inn i folks privatliv.

Politiets talsmenn sier slike verktøy kan skaffe avgjørende informasjon som bidrar til å avsløre terrorister eller avverge skytemassakrer, finne mistenkte og øke sikkerheten for folk flest. Angrepene i Paris og San Bernardino i fjor understreker behovet for slike tiltak, sier de.

Kontroversielt og følsomt

Men de kraftige systemene er også kontroversielle blant borgerrettsforkjempere og aktivister som hevder at dette innebærer en invasjon av folks privatliv. Noen mener det må innføres nye lover for å verne offentligheten.

I mange tilfeller har folk ikke vært klar over at politiet har samlet informasjon, og det har skjerpet striden. Fly utstyrt med kameraer filmet demonstrasjoner og uroligheter i Baltimore og Ferguson, og i årevis har myndighetene brukt utstyr som kan fange opp alle mobildata i et område, uten ransakingsordre.

- Dette er noe som har bygget seg opp etter 11. september, sier Jennifer Lynch i Electronic Frontier Foundation, en gruppe som arbeider for å sikre brukersikkerheten i digitale medier.

- Først fikk de militære penger til å utvikle teknologien, og nå er den kommet for fullt til det sivile politiet. Det er en flom av billig og brukervennlig utstyr, og myndighetene bevilger midler til å kjøpe det inn.

Sentralen er en testmodell

Overvåkingssentralen i Fresno er blitt en modell for høyteknologisk politiarbeid i USA. Det futuristiske kontrollrommet er utstyrt med teknologi som gjør det mulig å se, analysere og reagere på hendelser mens de skjer over hele denne byen med sine 500.000 innbyggere.

Under The Washington Posts besøk summer det av aktivitet i senteret. Politiradioen spraker – «personen er bevæpnet med en jernstang» – mens fem operatører sitter bak et helt batteri av skjermer, zoomer inn på overvåkingskameraene rundt i byen og søker opp et vell av informasjon som hjelper patruljene med å reagere på de over 1200 anrop sentralen mottar hver dag.

Kameraene er bare ett av mange verktøy. Politifolkene har tilgang til en privat database som har registrert bilder av mer enn 2 milliarder bilskilter og adresser over hele landet. Hvis det er blitt avfyrt skudd, kan et system som kalles ShotSpotter ringe inn åstedet ved hjelp av mikrofoner som er hengt opp rundt i byen. Et annet program, Media Sonar, tråler gjennom sosiale medier på utkikk etter ulovlig virksomhet. Politiet har brukt det til å overvåke enkeltpersoner, trusler mot skoler og hashtager knyttet til gjenger.

Politiet i Fresno sier tilgangen til all denne informasjonen i sanntid er avgjørende for å løse forbrytelser. Ved hjelp av kameraene sporet de nylig opp en ransmann idet han rømte fra en butikk og hoppet ned i en kanal for å gjemme seg. Han ble raskt pågrepet.

Vurdering: grønn, gul eller rød

Men den kanskje mest kontroversielle – og avslørende – teknologien er dataprogrammet Beware, som beregner en persons potensial for voldsbruk. Politiet i Fresno er blant de første som prøver ut metoden.

Når politifolkene besvarer et anrop på nødnummeret, sjekker Beware automatisk adressen. Den viser navnet til beboerne og skanner dem mot en rekke åpne dataregistre før den beregner trusselnivået for hver person ved hjelp av fargekoder: grønt, gult eller rødt.

Nøyaktig hvordan Beware kommer frem til trusselen, betrakter produsenten som en forretningshemmelighet, så det er uklart hvor stor vekt som legges på en forseelse, forbrytelse eller truende kommentar på Facebook. Programmet kan for eksempel avsløre at en mann som bor på en gitt adresse er krigsveteran og lider av post-traumatisk stressforstyrrelse, at han har flere dommer for overfall og har lagt ut urovekkende meldinger om sine kamperfaringer på sosiale medier.

Frykter mistolking

Politimester Jerry Dyer sier at betjentene ofte rykker ut med bare knappe eller upresise opplysninger, så Beware og overvåkingssentralen gir dem en sjanse til å vite hva som venter bak neste dør.

Men kritikere sier at all makten som ligger i denne konsentrasjonen av overvåking, er bekymringsfull. Borgerrettsadvokaten Rob Nabarro i Fresno sier han er særlig bekymret på grunn av Beware. Systemet kan feilvurdere en persons voldspotensial ved å mistolke uskyldig aktivitet på sosiale medier, for eksempel å kritisere politiet.

En kvinne skal være blitt vurdert som truende etter at algoritmene hadde plukket opp at hun tvitret om kortspillet «Rage» (raseri).

Lignende diskusjoner har funnet sted over hele USA etter hvert som den nye teknologien er blitt utbredt og politiets bruk av den har eksplodert. Tallet på lokale politimyndigheter som bruker en eller annen form for teknologisk overvåking, er økt fra 20 prosent i 1997 til over 90 prosent i 2013, ifølge justisdepartementets statistikk.

Blant det nyeste utstyret er bærbare biometriske skannere, software som sjekker sosiale medier, apparater som samler data fra mobiltelefoner – og ikke minst droner.

 

Skepsis i Norge

Omfattende overvåking, slik som i Fresno i USA, vil ikke kunne innføres i Norge uten etter en bred, politisk debatt. Det sier statssekretær Gjermund Hagesæter (Frp) i Justisdepartementet.

– Dette systemet i Fresno, er det noe vi burde hatt i Norge?

– Hvilke verktøy politiet skal få, er alltid en avveining mellom å øke muligheten til å avdekke kriminalitet og samtidig verne om personvern og inngripen i folks liv. Dette som beskrives fra Fresno, er ikke noe som vi har vurdert, sier Hagesæter til Aftenposten.

Hverdagen til politiet i Fresno er langt fra hverdagen til norsk politi, ifølge politiledere Aftenposten har snakket med, selv om mange av dem som er i kontakt med politiet, blir sjekket opp mot blant annet strafferegisteret.

– Nye verktøy er noe som vi hele tiden er med på å vurdere, men personvernet står veldig sterkt i Norge – og det skal det gjøre, sier Hagesæter.

– Når du hører om overvåkingen i Fresno, hvordan reagerer du?

– Det virker veldig omfattende, og jeg blir skeptisk, men samtidig er det klart at det å ivareta innbyggernes sikkerhet er en av statens viktigste oppgaver. Kommer det nye verktøy for å beskytte folks hverdag, så må det vurderes, men det må jo bli en bred politisk debatt om hvorvidt dette er hensiktsmessig eller ikke.

Følg oss på Facebook

www.thhcon.no

Email: post@thhcon.no