Låste seg inn og robbet hjerneskadd klient

Norgeslover

Kilde: raumnes.no – Thomas Frigård.

Mens den sterkt pleietrengende mannen var på ferie, låste to tidligere ansatte i miljøarbeidertjenesten seg inn i brukerens bolig. Her stjal de kontanter og tømte bankkontoen til personen de tidligere var ansatt for å hjelpe.

– Det er mer enn sjofelt at tidligere ansatte i kommunen gjør dette mot en forsvarsløs person som de var satt til å hjelpe. Denne prosessen har vært en kraftig påkjenning for sønnen og for oss, sier moren til mannen som ble utsatt for tyveriet.

Tømte kontoen

Den hjerneskadde og sterkt pleietrengende mannen, som vi velger å kalle «Per», er bosatt i omsorgsbolig, og han får daglig hjelp av miljøarbeidertjenesten. I midten april for to år siden hadde «Per» reist bort sammen med sin familie. På natten låste to tidligere ansatte i miljøarbeidertjenesten seg inn i boligen til «Per». De stjal klientens lommebok med 800 kroner i kontanter. Deretter reiste til en minibank på Årnes og tømte kontoen hans. Til sammen stjal de 9500 kroner fra kontoen.

– Vi merket ikke at kontoen var tømt før vi kom tilbake fra påskeferie. Det viste seg at gjerningsmennene hadde gjort fire uttak i samme bank på Årnes i løpet av noen minutter. På et tidspunkt da «Per» befant seg på påskeferie med oss, sier samboeren til fornærmedes mor.

Kjennskap til PIN-kode

– Hvordan kom de seg inn i boligen?

– De har hatt nøkkel og har låst seg inn, sier stefaren.

– Hvordan kunne gjerningsmennene benytte kortet i en minibank?

– «Per» kan ikke selv bruke et bankkort, han trengte hjelp av pleierne til å ta ut penger og gjøre innkjøp. Miljøarbeidertjenesten hadde derfor kjennskap til PIN-koden på kortet. Gjerningspersonene har dermed til de grader misbrukt den tilliten de har forvaltet for kommunen, sier samboeren til mor.

Snart gått to år

Begge gjerningspersonene har tidligere arbeidet som hjelpepleiere for «Per», og til sammen stjal de 10 300 kroner av mannen de tidligere var ansatt for hjelpe. Saken var ferdig etterforsket for over et år siden, men den er fortsatt ikke ferdig behandlet i rettssystemet.

– Politiet har uttalt til oss at begge har erkjent forholdet, og for oss er det uforståelig at det snart har gått to år uten at saken er ferdig behandlet, sier mors samboer.

Venter på pengene

På bankutskriften kommer det fram at midt på natten ble det gjort fire uttak fra kortet til “Per” i en minibank på Årnes. På dette tidspunktet lå «Per» og sov på besøk hos bestemor mange mil fra Nes kommune. Først ble det tatt ut 5000 kroner, deretter to ganger 2000 kroner, og så 500 kroner. Gjerningspersonene ble filmet av bankens overvåkingskameraer mens de tømte kortet til sin tidligere klient.

– «Per» har fortsatt ikke fått tilbake sine penger. Vi har ikke fått informasjon om noe som helst. Da journalisten i Raumnes kontaktet oss var vi ikke klar over at det var tatt ut tiltale. Saken har vært en stor belastning, sier moren til «Per».

En tiltalt og en dømt

En av mennene, en nesbu, er dømt til betinget fengsel i 18 dager for tyveri eller medvirkning til tyveri, og han må betale «Per» en erstatning på 10 300 kroner. Den andre mannen er tiltalt, men tiltalen er fortsatt ikke offentlig.

– Tiltalen er først offentlig når den er forkynt for tiltalte, og forkynnelse skjer først når saken er berammet for retten, sier politijurist i Øst Politidistrikt, Edith Ek Sørensen.

Angrer på det han gjorde

Øvre Romerike tingrett bekrefter at det er tatt ut tiltale mot mannen, men saken er fortsatt ikke berammet for retten. Raumnes har forsøkt å komme i kontakt med den tiltalte, men vi har ikke fått svar. Den domfelte nesbuen angrer på det han har gjort.

– Jeg angrer veldig på det jeg gjorde, og jeg har lært av dette. Det har endret meg, sier den domfelte nesbuen.

Hadde sluttet

Virksomhetsleder i miljøarbeidertjenesten, Thea Vangen, bekrefter at den domfelte og den tiltalte mannen er tidligere ansatte i miljøarbeidertjenesten, men hun vet ikke hvordan de har fått tilgang til verken nøkkel eller PIN-kode til bankkortet til brukeren.

– Begge hadde avsluttet sitt arbeidsforhold med kommunen, da dette skjedde. Hvordan de har fått tilgang til nøkkel og PIN-kode vet jeg ikke, sier Vangen.

Hun forteller at det kun er noen få som har tilgang til PIN-kode og nøkkel til brukerne, og hun avviser at noen av gjerningspersonene har hatt en slik tilgang til boligen eller bankkortet til «Per».

– Hvordan har de da fått tilgang til nøkkel og PIN-kode?

– Det kan jeg ikke svare på. Jeg vet ikke om det har vært en nøkkel på avveie til denne boligen, sier Vangen.

Virksomhetslederen kan fortelle at dette har vært en belastende sak for både brukeren og de ansatte i miljøarbeidertjenesten, men hun presiserer at den domfelte og den tiltalte ikke var ansatt i kommunen på gjerningstidspunktet.

– Dette har vært en fortvilende sak, og alle synes det er helt forferdelig at noen stjeler fra en person som er helt avhengig av hjelp. Før noen ble tatt for forholdet var dette også tøft for de ansatte, sier Vangen.

Følg oss på Facebook

www.thhcon.no

Email: post@thhcon.no

Advertisements