Dømt for å tilby sex med kona på Facebook

etterforsker-facebook

Kilde: rb.no – Espen Børrestuen.

Mannen fra Romerike er dømt til betinget fengsel i 60 dager med en prøvetid på to år.

Det var kona som først foreslo å prostituere seg, da paret skal ha hatt dårlig økonomi i en periode i 2012.

Dermed bestemte paret seg for å gå inn på mannens facebook-profil for å finne egnede kunder.

Den nå domfelte mannen kontaktet så en facebook-venn og tilbød vedkommende seksuelle tjenester.

Vedkommende skulle også få betalt om han kunne skaffe flere kunder.

60 dager betinget fengsel

Ifølge dommen fra Øvre Romerike tingrett skal kona til den dømte mannen ha vært innforstått med henvendelsen.

Retten legger imidlertid til grunn at det ikke resulterte i at det ble ytet seksuelle tjenester.

Mannen fra Romerike ble likevel dømt for overtredelse av straffelovens paragraf 202, altså at han har fremmet andres prostitusjon.

Mannen ble også i Øvre Romerike tingrett dømt for bruk og besittelse av hasj, samt for å ha båret kniv på offentlig sted.

Dommen lyser på 60 dager betinget fengsel med en prøvetid på to år.

Den domfeltes kone går fri, da det ikke er ulovlig å selge sex i Norge.

Følg oss på Facebook

www.thhcon.no

Email: post@thhcon.no

Advertisements