Dømt for falsk voldtektsanklage

etterforsker_ovre-romerike_tingrett

Kilde: Romerikes Blad – Aleksander Hømanberg.

En kvinne i 30-årene er dømt til sju måneders fengsel for falsk voldtektsanklage. Hun anker dommen.

Dommen ble nylig avsagt i Øvre Romerike tingrett i februar.

Til tross for at verken politiet eller domstolen tror henne, fastholder kvinnen at hun ble voldtatt av to menn på en fest i desember 2013.

– Denne hendelsen er naturlig nok en stor belastning for henne. Det at hun ikke har blitt trodd har også vært en ekstra påkjenning, sier forsvarer Jeanette Veronika Svendsen i advokatfirmaet Økland og Co til Romerikes Blad.

En av grunnene til at dommen blir anket, er at tingretten – ifølge Svendsen – har vurdert saken feil.

– Min klient mener det er rimelig tvil om hva som faktisk skjedde denne kvelden. De fornærmede forklarte seg ikke sammenfallende. Det ble også påpekt feil og mangler ved de fornærmedes forklaringer, men dette ble ikke vurdert av retten.

– Ba ikke om hjelp

I domsslutningen står det at et vitne – en fjerdeperson – skal ha vært innom på soverommet, da handlingene fant sted. Tiltalte skal ikke ha forsøkt å be om hjelp fra denne personen, ifølge dommen.

– Det er et omtvistet spørsmål og påstanden kom fra et vitne vi mener var lite troverdig. Vitnet erkjente i retten å ha forklart seg uriktig i avhør, sier Svendsen.

Kvinnen skal etter episoden ha fortalt en venninne at hun hadde hatt en trekant med de to mennene, mens hun «fniste».

Venninnen fortalte at hun burde være ærlig med hva hun hadde gjort, særlig med tanke på kvinnens samboer, står det i dommen. Kort tid senere skal kvinnen ha fått en reaksjon, noe som førte til at politiet ble kontaktet, ifølge forsvareren.

– Dette må ses i sammenheng med at personer reagerer ulikt når de blir utsatt for slike alvorlige hendelser, sier Svendsen.

– Svært vanskelig

Under avhør og gjennom rettssaken skal kvinnens forklaring ha vært den samme – at hun følte seg tvunget til å ha hatt en trekant med de to mennene.

– Hun har gjennomgående fastholdt forklaringen sin gjennom hele prosessen. Det er også svært vanskelig for henne da de fornærmede er bekjente av henne.

– Dette var ikke en typisk overfallsvoldtekt, derfor vil man naturlig nok ikke finne noen fysiske bevis. Det ble ikke framsatt vold eller trusler i forkant av voldtekten, men det er et styrkeforhold som framkommer her – to menn mot én kvinne.

Følg oss på Facebook

www.thhcon.no

Email: post@thhcon.no