Sju års fengsel for flere offentlige voldtekter og mishandling av kona

 

etterforsker_nedre_romerike_tingrett

Kilde: rb.no – Thor Fremmerlid – Espen Bolstad.

Mannen som sto tiltalt for vold og voldtekter av sin kone både privat og på offentlige steder er dømt til fengsel i sju år.

Det framgår av en fersk dom fra Nedre Romerike tingrett.

I tillegg til fengselsstraffen er mannen ilagt fem års kontaktforbud og til å betale offeret 300.000 kroner i oppreisning.

Dommen ble avsagt  dag, og tiltalte anket på stedet.

Da mannens tidligere kone forklarte seg om overgrepene i retten fortalte hun om et liv hvor friheten var tatt fra henne. Den tiltalte ektemannen nektet straffskyld og mente blant annet at konas søvnproblemer lå bak beskyldningene hun rettet mot ham.

RB har vært i kontakt med den domfeltes forsvarer, advokat Knut-Ole Bakke Hansen, sier til RB at han ennå ikke har snakket med sin klient etter at dommen falt. Og at han dermed ikke kan kommentere dommen på nåværende tidspunkt.

– Har levd i kontinuerlig frykt

I dommen er det lagt vekt på at voldtektene og mishandlingen har pågått lenge – fra 1996/1997 til 2015. Dommen peker også på at voldtektene er gjennomført i det offentlige rom med den ekstra krenkelsen det innebærer for fornærmede. Mannen presset kona til sex blant annet utenfor butikkvinduer, i parker, i hotellkorridorer, i korridoren på danskebåten og i en telefonkiosk. Hun ble også tvunget til sex med andre, og til å ha telefon-sex med fremmede.

“Hyppigheten, arten og alvoret ved krenkelsene innebærer at fornærmede har levd i kontinuerlig frykt for nye krenkelser,”heter det i dommen.

Retten har ikke festet noe lit til mannens forklaring om at beskyldningene er overdrevne og grunnløse og finner ingen formildende omstendigheter. Retten mener både fornærmedes forklaring og vitneforklaringer fra fornærmedes kolleger, naboer og andre med tilknytning til paret er troverdige underbygger tiltalen.

Kontaktforbud

Retten mener også det er åpenbart at kontaktforbud må ilegges:

“Retten finner det klart sannsynliggjort at tiltalte vil kunne ta kontakt med fornærmede og begå straffbare handlinger mot henne, eller forfølge eller på annet vis krenke hennes fred.(…). Retten ser videre hen til at kontaktforbud vil gi fornærmede større trygghet, og en ro til p etablere sitt liv uten tiltalte.”

Kontaktforbudet gjelder all form for kontakt; Besøk, telefonoppringninger, tekstmeldinger, brev, e-poster, internettmeldinger og tilsvarende samt forsøk på kontakt formidlet via slekt eller venner.

– Fornøyde med resultatet

Kvinnens bistandsadvokat, Runa Kosberg, forteller torsdag ettermiddag at klienten hennes ikke har fått lest dommen enda.

– Jeg har lest fort igjennom og orientert klienten. Vi registrerer at vi har fått fullt ut medhold i kravet om oppreisningserstatning og den ordinære erstatningen, og er fornøyde med resultatet. Utover det kan jeg ikke kommentere dommen noe mer nå, sier Kosberg.

Statsadvokat Erik Marthinussen sier at påtalemyndgheten ar tatt betenkningstid på ankespørsmålet.

– Vi merker oss at retten har vurdert bevisene likt som oss. Vi ba om åtte års fengsel, mens retten falt ned på sju. Bakgrunnen for dette har jeg ikke fått sett nok på til å kommentere.

Følg oss på Facebook

www.thhcon.no

Email: post@thhcon.no

Advertisements