– Ikke ulovlig bruk av makt

etterforsker_pepper

Kilde: rb.no – Per Stokkebryn.

Politiet brukte ikke unødig makt under en arrestasjon på Årnes i fjor høst.

Det er konklusjonen til Spesialenheten for politisaker, som har undersøkt en hendelse under matfestivalen Brød & Cirkus på Årnes i september.

Saken er henlagt som “intet straffbart forhold anses bevist”.

To politibetjenter oppdaget at noen ungdommer satt på en bil bak festivalteltet i Årnes sentrum og drakk øl, etter at festivalen var slutt. Ungdommene fikk beskjed om at det var forbudt å drikke på offentlig sted og at de måtte helle ut resten av innholdet i ølboksene.

En av ungdommene valgte å drikke opp de siste restene av ølet i stedet for å helle det ut. Han ble deretter pågrepet, og det hele eskalerte da han ikke ville oppgi personalia og politiet brukte pepperspray.

Arrestasjonen ble filmet og lagt ut på Youtube. Videoen viser blant annet at den ene politibetjenten sparker ungdommene, men også at ungdommene kommer med gjentatte ukvemsord mot politiet.

I Spesialenhetens vurdering heter det at “Spesialenheten finner på bakgrunn av sakens opplysning ikke bevismessig grunnlag for at politibetjent As maktbruk mot X og/eller andre personer var unødvendig og uforsvarlig. Det vises til hans egen forklaring om hvordan han oppfattet situasjonen og at hans forklaring underbygges av vitneforklaringen til natteravn E og av videoopptakene fra hendelsen. Det anses på det rene at politiet ble hindret i tjenesteutførelsen og at personene som filmet og flokket seg rundt politibetjentene på stedet ikke innrettet seg etter de pålegg politiet ga, jf. politiloven § 5. Spesialenheten ser ikke at politibetjent A kan bebreides for at han i situasjonen brukte maktmidler for å sikre at tjenesteoppdraget kunne gjennomføres og at situasjonen ikke utviklet seg ytterligere”.

Følg oss på Facebook

www.thhcon.no

Email: post@thhcon.no