Barnebortføring kan straffes med inntil seks års fengsel

barnebortføring

Kilde: h-a.no – Christian E. Bergheim.

Norsk og polsk politi samarbeider for å spore opp det etterlyste foreldreparet fra Stange. – Grov omsorgsunndragelse er meget alvorlig, sier etterforskningsleder Bjørn Egil Drangevåg.

Politiet jobber fortsatt med å spore opp Erik og Natasha Olsen Myra fra Stange som har rømt til Polen med deres ni måneder gamle tvillinger.

Flukten ble først omtalt av TV 2, som gjennom flere reportasjer har fulgt Stangeparets kamp for omsorgsretten til deres to barn.

TV 2: Mister omsorgen

Paret fikk i vår innvilget opphold på en institusjon hvor situasjonen og omsorgsevnen skulle evalueres på nytt etter to måneder.

Ifølge TV 2 vil fylkesnemnda for barnevernsaker denne uken fatte en avgjørelse om at paret ikke får beholde omsorgen for tvillingene. Barna skal dermed tilbake til fostermor.

Dette skal ha vært en av årsakene til at paret valgte å forlate Norge; en handling politiet mener er et alvorlig lovbrudd.

Ikke kontakt med paret

Saken etterforskes nå av Asker og Bærum politidistrikt siden paret var tilknyttet en institusjon i Asker da de rømte med barna.

Politiet har siktet foreldrene etter straffelovens paragraf 216, som omhandler forhold hvor mindreårige unndras omsorg på ulovlig vis. Familien er nå etterlyst internasjonalt.

Etterforskningsleder Bjørn Egil Drangevåg sier paret forsvant 4. juni.

– Vi jobber fortsatt med polske myndigheter for å snevre inn leteområdet og lokalisere paret. Vi er avhengige av hjelp fra polsk politi. Jeg er ganske sikker på at vi kommer til å finne dem, sier Drangevåg.

Politioverbetjenten vil ikke spekulere i hvorvidt foreldreparet fra Stange har reist til Polen på permanent basis, eller om det er snakk om en «ferietur».

– Vi har foreløpig ikke fått kontakt med paret, men jeg registrerer at TV 2 har pratet med dem i helga, sier han.

Ifølge Drangevåg kan det være aktuelt å reise til Polen for å hente familien hjem, men det gjenstår både etterforskning og formaliteter før man eventuelt kan gå til et slikt grep.

– Meget alvorlig

Drangevåg beskriver saken som «meget alvorlig»:

– Straffen for grov omsorgsunndragelse har en strafferamme på seks års fengsel, så dette er et meget alvorlig lovbrudd. Vi fortsetter etterforskningen i samarbeid med polske myndigheter, sier han.

Drangevåg oppfordrer paret til å melde seg og samarbeide med politiet.

Innlandet på sidelinjen

Kommunikasjonsrådgiver Kari-Anne Dobloug i Innlandet politidistrikt bekrefter at Asker og Bærum tar seg av hele den pågående etterforskningen, selv om paret har bostedsadresse og er hjemmehørende i Stange.

– Vi vil likevel bidra med nødvendige opplysninger dersom det blir aktuelt, sier Dobloug.

Bekrefter Polen-opphold

Mandag morgen kontaktet HA begge de to etterlyste foreldrene via Facebook, men i skrivende stund har vi ikke fått noe svar.

Lørdag var TV 2 i kontakt med familien, som da befant seg i en polsk småby.

– Det går bra med jentene. De har hatt stor framgang på den måneden vi har vært borte, og de har lagt på seg ett kilo, sa en optimistisk Natasha Olsen Myra til TV-kanalen.

– Det eneste de kunne gjøre

Parets advokat Astrid Gjøystdal uttaler følgende til TV 2:

– Jeg er veldig usikker på om de har gjort noe straffbart i det hele tatt. De har vært frivillig på en institusjon, og på det tidspunktet da de reiste så var det ikke noe omsorgsvedtak, og det har ikke vært noe akuttvedtak. Det er ikke noen heldig situasjon, men jeg føler meg ganske trygg på at det var det eneste foreldrene kunne gjøre, sier hun.

På Facebook skriver advokaten at paret i forrige uke søkte politisk asyl i Polen.

 

Følg oss på Facebook

www.thhcon.no

Email: post@thhcon.no

Advertisements