3,5 års fengsel – blindet vekter med champagneglass

etterforsker_-color-fantasy
Kilde: aktuellsikkerhet.no – Even Rise.

Mannen som i vår knuste et champagneglass i øyet på en vekter, er nå dømt til fengsel i tre år og seks måneder. Vekteren, som aldri får synet tilbake, er tilkjent oppreisningserstatning på 120.000 kroner.

I skjerpende retning har Oslo tingrett lagt vekt på at domfelte påførte vekteren grov kroppsskade ved hjelp av et svært farlig redskap, at volden var uprovosert og at offeret var på jobb som vekter.

– Det dreier seg om utelivsvold, mot en vekter som gjorde jobben sin, slår tingretten fast.

Den brutale voldsepisoden skjedde om bord på Kiel-fergen Color Fantasy en aprilkveld. Skipet var på vei tilbake til Norge. Situasjonen var så dramatisk og skadene så omfattende at vekteren ble hentet med helikopter og flydd i land for behandling i Sverige. Etter akuttfasen, har han vært gjennom flere operasjoner i håp om å redde synet på det øyet som ble truffet. Det er nå konkludert med at det ikke er mulig.

I dommen kommer det frem at vekteren gikk bort til et kranglende par i nattklubben.

Kvinnen forlot da stedet, mens mannen ble stående igjen. Under samtalen med denne mannen oppdaget vekteren at noen kom bakfra. I det han snur seg tildeles han et slag i ansiktet. I hånda som traff vekteren, bar domfelte et champagneglass som knuste. Store glassbiter ble klemt inn i vekterens venstre øye.

Samtlige vitner har forklart at vekterens inngripen i parets høylytte krangel skjedde på en rolig og oversiktlig måte

Domfelte, som er tidlig i 40-årene har helt siden pågripelsen om bord på fergen erkjent straffeskyld, men han hevder ikke å huske at slaget falt. Retten konkluderer med at han rett etter gjerningstidspunktet hadde en promille på minst 1,8.

– Retten legger til grunn at dersom han hadde vært edru, ville han forstått at dette var en situasjon han ikke trengte å blande seg inn i. Han skal bedømmes som om han var edru. Det legges til grunn at det foreligger forsett med hensyn til kroppsskaden. Dette som følge av det harde slaget med et champagneglass mot vekterens ansikt. Han må ha ansett det som sikkert eller overveiende sannsynlig at slaget med glasset ville medføre kroppsskade på vekteren, heter det i dommen.

Politiadvokat Bente Vengstad som var aktor under hovedforhandlingen påsto fengsel i fire år. Tingretten reduserte straffen med seks måneder sammenlignet med hennes påstand, blant annet fordi deg ble funnet formildende at domfelte hele tiden har erkjent straffeskyld.

Følg oss på Facebook

www.thhcon.no

Email: post@thhcon.no

Domfelte slipper å betale saksomkostninger. Til fradrag i soningstiden kommer 169 dager i utholdt varetekt.

Advertisements