Retten regnet feil – dømte 15 måneder for strengt

_mg_3826
Kilde: abcnyheter.no – vg.no

Borgarting lagmannsrett klarte ikke prosentregningen og dømte en narkotiltalt mann til 15 måneder mer i fengsel enn han skulle ha hatt. Nå har Høyesterett opphevet dommen.

iltalte skulle i utgangspunktet hatt 15 års fengsel for sin rolle i den alvorlige narkotikasaken. Men han hadde gitt en uforbeholden tilståelse, og skulle få 20 prosent fradrag i straffen. Og dermed gikk det i ball for lagmannsrettsdommerne. De regnet seg fram til 13 års fengsel, ifølge VG.

Nå har Høyesterett opphevet dommen, fordi det ikke er samsvar mellom samsvar mellom premissene og konklusjonen: «Med et utgangspunkt på fengsel i rundt 15 år, skulle et fradrag på omkring 20 prosent for tilståelsen tilsi en reduksjon på omtrent 3 år, til omkring 12 år», heter det i kjennelsen.

Andre formildende omstendigheter tilsa dessuten fengsel i 11 år og 9 måneder.

Nå har lagmannsretten avsagt ny dom, i samsvar med Høyesterett. Problemet er bare at det er gått fem måneder til anke- og saksbehandling. Det bør gi ytterligere strafferabatt, mener forsvarer Petter Bonde, som nå forbereder enda en anke til landets øverste domstol.

Følg oss på Facebook

www.thhcon.no

Email: post@thhcon.no

Advertisements