Presten fikk sparken fordi han aldri fortalte at han var tatt for fyllekjøring og manglet førerkort

etterforsker_oslotingrett

Kilde: rb.no – Aleksander Hømanberg.

I søknaden om ny jobb, opplyste presten at han kjørte bil. Han skrev ingenting om at han var fratatt førerkortet for fyllekjøring. Da han ble avslørt, mistet han jobben.

Nå har presten i 50-årene fra Romerike saksøkt staten ved Kulturdepartementet for å få stillingen tilbake.

Presten fikk avskjed fra sin stilling på Møre i 2014 da det ble avslørt at han ikke hadde hatt førerkort de siste 11 årene.

Sogneprestens problem var at han i søknaden hadde opplyst de som ansatte ham tre år tidligere at han både disponerte og kjørte bil, selv om han altså ble tatt for fyllekjøring i 2003 og dermed ikke hadde førerkort.

– Ikke grovt brudd

Mandag og tirsdag denne uka møtte presten i Oslo tingrett. Han har saksøkt staten ved Kulturdepartementet for ugyldig avskjedigelse.

– For å være kvalifisert til stillingen måtte han ha sertifikat. Det er ingen tvil om at han ikke hadde det, og vi er enige i at dette er et brudd på tjenesteplikten, men er det et grovt nok brudd til å miste jobben, spurte prestens forsvarer Morten Grønvigh i retten.

– Nei, mener presten og hans forsvarer.

– Jo, mener Kulturdepartementets advokat Anders Flaatin Wilhelmsen.

– I stillingsbeskrivelsen står det klart at førerkort er en betingelse. I søknaden skrev han at han både kjørte og disponerte bil. Han har rett og slett løyet og dermed har han grovt krenket sine tjenesteforpliktelser som prest, sa Wilhelmsen.

Brukte de ti bud

Forsvareren viste til de ti bud, der det ikke står noe om at man ikke skal lyve.

Du skal ikke tale usant om din neste, står det i budene, men det står ikke noe som helst om at prestene ikke skal lyve, svarte Grønvigh.

Presten ble avslørt i 2013 da han ble stoppet og bøtelagt for kjøring uten gyldig førerkort.

I mai 2014 ble arbeidsgiver gjort kjent med at mannen var promilledømt og at han ikke hadde førerkort.

Da hadde presten selv fortalt venner om situasjonen, men ikke gjort noe for å få tatt førerkortet.

– Han har levd i en vanskelig livssituasjon, både økonomisk og i samlivet både før og under tiltredelsen som prest. Dette gjorde at han hadde problemer med å skaffe seg førerkortet. Han klarte rett og slett ikke å ta tak i problemet, sa Grønvigh.

Kun en bortforklaring mener Wilhelmsen:

– Løgnen bortforklares med en vanskelig livssituasjon. Det er graverende at han ikke tar alvoret i saken innover seg.

8. februar 2015 ble han oppsagt, og forsvareren mener at det har tatt for lang tid å fremme saken.

Aldri prest igjen?

Slik forsvareren tolker reglene til departementet, vil det være umulig for mannen å igjen jobbe som prest.

– Hele teologistudiet vil være bortkastet og dette vil være en personlig tragedie da dette er hans kall i livet.

– Dette stemmer ikke, svarte Wilhelmsen og fortalte at mannen kunne søke stilling i et annet bispedømme og det ville da bli opp til Kulturdepartementet å avgjøre om han igjen kunne jobbe som prest.

– Svaret om at han kan søke, er ikke særlig betryggende, sa Grønvigh til RB utenfor rettssalen.

– Det er ytterst reelt at han kan nektes å utføre prestegjerningen hvis oppsigelsen ikke oppheves, påpeker han.

Følg oss på Facebook

www.thhcon.no

Email: post@thhcon.no

Advertisements