Politiet etterforsker kommuneledelsen: – Oppsiktsvekkende

etterforsker_fredrikstad
Kilde: nrk.no – Per Øyvind Fange og Heidi Gomnæs.

Politiet har startet etterforskning av kommuneledelsen i Fredrikstad etter å ha mottatt en omfattende anmeldelse fra varslere.

– Jeg synes det er oppsiktsvekkende. Det hører til sjeldenheten at kommuner blir anmeldt på denne måten. Særlig en stor kommune som Fredrikstad, sier politiadvokat Jahn Schei.

Tidligere i høst ble det kjent at varslere i Fredrikstad har levert en omfattende anmeldelse på mer enn 1000 sider av til sammen ti sentrale personer i Fredrikstad kommune.

Innholdet i anmeldelsen er ikke kjent, men politiadvokaten bekrefter at det dreier seg om de såkalte varsler- og momssakene.

Ordfører Jon-Ivar Nygård i Fredrikstad antar at han selv er en av de politianmeldte.

– Man kan jo anta at det har med min rolle som ordfører å gjøre. Det vil si at jeg er den rettslige representanten for kommunen som organisasjon.

Han mener det er naturlig at politiet vil etterforske.

– Det forholder vi i kommunen oss saklig og nøytrale til. Det gjenstår å se hva som kommer ut av det, sier ordføreren.

Det var lokalavisa Demokraten som først meldte at politiet starter etterforsking.

Vokser i omfang

Politietterforskningen er foreløpig siste utvikling i en stadig mer omfattende varslersak om påstått kritikkverdige forhold i Fredrikstad kommune.

Tidligere har Skatt Øst varslet et krav mot kommunen på 17,5 millioner kroner for feil praktisering av den såkalte anleggsbidragsmodellen.

Sist uke besluttet formannskapet at de skal sette i gang en ekstern gransking, og i går ble det kjent at heller ikke Skatt øst fikk all informasjon i arbeidet med saken.

Det kom frem i en rapport fra Østfold kommunerevisjon. Da rapporten ble kjent, innrømmet rådmannen at han hadde feilinformert både Skatt øst og kommunerevisjonen, at de hadde bedrevet mangelfull journalføring og arkivering, og at det var svært alvorlig at et eksternt advokatnotat ble tilbakeholdt for rådmannen.

Rådmannen har nå satt i gang arbeidsrettslige skritt mot tre ansatte i Teknisk drift.

– Det er jeg som har stått ansvarlig for å formidle den informasjonen vi har innhentet til de to etatene (Skatt øst og Østfold kommunerevisjon, journ.anm.). Det har ikke vært noen bevisst feilinformasjon. Jeg har måttet bruke den informasjonen som er skaffet til veie. Det er dessverre også tilbakeholdt informasjon som jeg burde brukt i de to sakene, sier rådmann Ole Petter Finnes.

Kompleks sak

Politiet legger ikke skjul på at saken for dem fremstår som kompleks, og at det kommer til å ta mye tid å etterforske saken.

– Det er mange sider og mange involverte. Derfor er det vanskelig å si når saken vil være ferdig etterforsket. Men vi håper å danne oss et bilde av hva som har skjedd i begynnelsen av 2017, sier Schei.

Tidligere kommunalsjef Roy H. Jakobsen i Teknisk drift ønsker ikke å kommentere saken.

Følg oss på Facebook

www.thhcon.no

Email: post@thhcon.no

Advertisements