Nå kan det bli lov å åpne mobilen din med tvang

etterforsker_Iphone_fingeravtrykk

Kilde: vg.no – Alf Bjarne Johnsen.

Regjeringen vil la politiet få bruke fysisk makt for å få folk til å åpne mobiltelefon, nettbrett og PC i jakten på bevis i straffesaker.

Justisminister Anders Anundsen (Frp) sendte onsdag ut et forslag om å gi politiet lov til bruk av tvang for å få tilgang til datasystemer med biometri, som fingeravtrykk, øye-iris og stemmestyring.

Det betyr at politiet – dersom Stortinget er enig i lovforslaget – kan tvinge en mistenkt til å legge fingeren på sin mobil, slik at innholdet blir tilgjengelig for politiet.

– Jeg vil ikke avvise forslaget helt, men vil se an hvilke motforestillinger som kommer i høringen, sier Iselin Nybø, Venstres justispolitiker på Stortinget, til VG.

Hun presiserer at forslaget ennå ikke har vært diskutert i partiet.

Ikke inngripende

– Jeg synes ikke dette er veldig inngripende. Politiet må kunne ha adgang til å åpne en telefon dersom det er avgjørende for å oppklare en forbrytelse, sier Bjørn-Erik Thon, direktør i Datatilsynet, til VG.

Han legger til at vanlige garantier for rettssikkerhet må gjelde; At politiet har hjemmel til ransaking, og at de ikke forsyner seg med overskuddsmateriale fra telefonen.

Tapte i Høyesterett

Høyesterett har i to ferske dommer slått fast at politiet ikke har hjemmel til å tvinge noen til å åpne telefonen, innenfor gjeldende lovgivning.

Stavanger-politiet ville tvinge en mistenkt i en voldssak til å legge fingeren på sin iPhone for at politiet skulle få sjekke om han hadde bilder av voldshandlingen på sin telefon. Den mistenkte nektet, men tapte i tingretten og lagmannsretten.

Høyesterett ga imidlertid den siktede medhold i at politiet ikke hadde lovhjemmel for bruk av tvang.

Derfor foreslår regjeringen nå en egen lovhjemmel for å gi politiet adgang til å bruke fysisk tvang. Det gjelder ikke bare mistenkte i straffesaker, men også andre enn mistenkte dersom politiet har hjemmel til å foreta ransaking.

Støtter forslaget

Advokat Inger Marie Sunde representerte mannen som fikk medhold i Høyesterett, men var også medlem av utvalget som har utredet ny straffeprosesslov:

–  Vi fikk medhold i Høyesterett i at det ikke finnes hjemmel i dagens lov. Men jeg er enig i at politiet bør få en slik adgang gjennom endret lovgivning. I dag kan man gjøre inngripende kroppslige undersøkelser av en mistenkt. Derfor er det ikke ulogisk at man skal kunne tvinge noen til å  bruke en kroppsdel, altså en finger, til å finne bevis. Det prinsipielt viktige er at denne adgangen må forankres i loven, i likhet med andre konkrete tvangsgrep som politiet kan foreta seg, sier Sunde til VG.

I februar ville Sør-Vest politidistrikt tvinge en mistenkt i en voldssak til å åpne tastelåsen på sin mobil, fordi politiet ville sjekke om det fantes bilder av voldshandlingen på mobilen.

Følg oss på Facebook

www.thhcon.no

Email: post@thhcon.no

Advertisements