Ville ikke at mannen skulle dømmes

Norgeslover

Kilde: rb.no – Aleksander Hømanberg.

I flere år ble kvinnen utsatt for vold og låst inne på soverom og bad. Nå er ektemannen dømt til fengsel i to år og tre måneder.

Naboer kontaktet politiet etter bråk og høylytt krangling fra parets leilighet i mars 2015. Da patruljen kom fram var døren til soverommet låst fra utsiden.

Inne i rommet fant politiet kvinnen i begynnelsen av 40-årene gråtende og redd.

Store blåmerker

Under politiavhør fortalte kvinnen at ektemannen i 30-årene gjennom flere år hadde utsatt henne for vold.

Ved flere anledninger ble hun også låst inne på bad og soverom uten tilgang til mat, drikke og mobiltelefon. I ett av tilfellene – som ifølge kvinnen skal ha vært mer omfattende enn tidligere – var kroppen «helt svart» av alle blåmerkene.

– Denne saken er alvorlig blant annet fordi volden har vart over tid og den krenkelse domfelte har påført fornærmede ved å låse henne fast, sier politiadvokat Andreas Christiansen og fortsetter:

– Slik begrenset han også hennes bevegelsesfrihet på deres felles bopel.

Ifølge dommen skal mannen gjentatte ganger ha truet henne, og fortalt at han skulle kaste syre i ansiktet hennes. Kvinnen disponerte heller ikke egne penger, og fikk kun lov til å følge mannen til butikken – «hvis tiltalte var i godt humør», står det i domsavsigelsen.

Endret forklaring

I avhør med politiet og samtaler med Romerike krisesenter – dit hun ble sendt etter hendelsen – ga hun detaljerte forklaringer på hvordan volden utviklet seg.

Da partene møttes i Nedre Romerike tingrett like før jul, endret derimot kvinnen sin forklaring. Beretningen om voldsbruk skal ha vært overdrevet.

– Det er generelt ikke uvanlig at parter endrer forklaring fra politiavhør til de møter i retten. Da må påtalemyndigheten foreta en konkret vurdering av den enkeltes troverdighet, og om mulig søke etter årsak og motiv til den endrede forklaringen, sier Christiansen og fortsetter:

– I denne saken mente påtalemyndigheten at retten kunne legge til grunn hennes politiforklaringer – noe retten også har gjort i sine domspremisser.

Basert på vitneuttalelsene fra krisesenteret og patruljen som rykket ut til stedet, mente Nedre Romerike tingrett at kvinnens tidligere forklaringer var troverdige. Vitneutsagn fra kvinnens mangeårige fysioterapeut, som hun hadde betrodd volden til, ble også avgjørende.

Tingretten dømte derfor mannen til fengsel i to år og tre måneder.

– En tragedie

I dommen kommer det fram at paret i dag bor sammen, og har gjort det siden hun flyttet ut fra krisesenteret.

– Denne domfellelsen kan være en tragedie for dem begge, sier kvinnens bistandsadvokat Anne Hazeland Tingstad ved Dalan advokatfirma.

Ifølge advokaten skal det ha kommet som et sjokk på kvinnen da ektemannen ble dømt.

– Hun har vært klar på at hun ikke ønsket mannen straffet eller domfelt, og at påtalemyndigheten ikke skulle ta ut tiltale. Påtalemyndigheten har likevel valgt å tiltale mannen og benyttet offentlig påtale.

Bistandsadvokaten mener at offentlig påtale i noen saker kan være et tveegget sverd.

– Det kan være et gode i saker om familievold, der en fornærmet kanskje ikke ønsker tiltale av frykt for represalier. På den annen side ser man saker som denne, hvor fornærmede aldri har ønsket straff mot mannen og der domfellelsen kan slå tilbake på henne.

– Kan miste alt de har

Med denne dommen mener hun at det er hennes klient som må ta straffen.

– Tiden har gått, de har fått barn og de har det greit sammen. Så må mannen sone i to år, og de kan miste alt de har. Mannen er hovedforsørger og fornærmede vil kanskje ikke klare seg alene i Norge når han soner, hun må kanskje reise tilbake til sitt hjemland. Dermed vil dommen kunne oppleves som at hun blir straffet for forhold mannen har begått.

Hazeland Tangstad vet ikke om dommen kommer til å bli anket, men blir ikke overrasket om skulle skje.

RB har forsøkt å komme i kontakt med den dømtes forsvarer Arve Ringsbye, men har ikke lyktes med dette. Tidligere i høst opplyste han at mannen ikke erkjente straffskyld.

– Han kjenner seg overhodet ikke igjen i det som står skrevet i tiltalen, uttalte Ringsbye.

Prioriteres av politiet

Politiadvokat Christiansen forteller at politiet prioriterer saker som omhandler vold i hjemmet.

– Politiet har gjennom flere år prioritert vold i nære relasjoner, og vi ser meget alvorlig på denne type kriminalitet. Dette kommer til uttrykk i blant annet straffutmålingspraksis, hvor det de senere år har blitt en straffeskjerpelse.

FAKTA:

  • I mars 2015 ble politiet tilkalt til en leilighet på Nedre Romerike etter meldinger om høylytt bråk krangling.
  • Inne i boligen ble de møtt av en låst soveromsdør der en kvinne satt gråtende og redd.
  • Både i avhør med politiet og i samtaler med Romerike krisesenter forklarte hun at volden hadde foregått over en treårsperiode.
  • I retten endret hun forklaring.
  • Nedre Romerike tingrett dømte mannen til to år og tre måneders fengsel.

Følg oss på Facebook

www.thhcon.no

Email: post@thhcon.no

Advertisements