Lege anmeldt for å ha svindlet NAV for 4 millioner kroner

etterforsking_nav

Kilde: hnytt.no – Jarl Vidar Meling.

88 personer svindlet for 22 millioner kroner. En lege klarte egenhendig å svindle fellesskapet for over 4 millioner kroner.

Omfattende trygdesvindel i Rogaland i 2016 kostet samfunnet flere titalls millioner kroner. Den mest omfattende saken på landsbasis omhandler en lege fra Rogaland som svindlet NAV for 4,1 millioner i sykepenger til pasienter ved å sende inn erklæringer i en annen leges navn. Legen hadde ikke autorisasjon og skal ved hjelp av svindelen ha klart å opprettholde driften av legekontoret. 

– Leger og behandlere er sentrale for å opprettholde tilliten til velferdssystemet. Derfor er det svært alvorlig når leger misbruker rollen sin eller bryter tilliten, sier avdelingsdirektør for NAV Kontroll vest, Gerda Baustad Sirnes i en pressemelding.

Det er imidlertid bare et eksempel på svindel av felleskapets midler. I følge NAV var svindel fra felleskapet omfattende. Svindel av dagpenger og arbeidsavklaringspenger (AAP) topper i følge NAV statistikken på hvilke stønader folk jukser mest med. Stønadene skal hjelpe brukere å komme i arbeid. Hele 79 personer er anmeldt for svindel av disse stønadene for til sammen 15,8 millioner kroner. Svært mange av de anmeldte har vært i jobb uten å melde i fra til NAV.

– Det er alvorlig når noen misbruker velferdsgoder til egen vinning. De som forsøker å svindle bør merke seg at vi har gode metoder for å avdekke slike saker, sier Sirnes.

NAV jobber tett med politiet, Arbeidstilsynet og Skatteetaten mot kriminalitet i arbeidslivet. Felles kontroller og tverretatlige samarbeid skal blant annet bidra til å avdekke trygdesvindel og uregistrert arbeid.

– Gjennom samarbeidet kommer det fram saker vi neppe hadde avdekket alene. Mange av disse omfatter svindel fra flere offentlige etater. Det er klare gevinster ved å jobbe mer tverretatlig, sier Sirnes.

Trygdesvindel over 90 000 kroner straffes normalt med fengsel.

Følg oss på Facebook

www.thhcon.no

Email: post@thhcon.no

Advertisements