Ordensvakter fra seks selskaper tatt i doping-aksjon

etterforsker_svindel

Flere ordensvakter som representerer seks godt etablerte vaktselskaper i Oslo, er siktet for bruk og eller oppbevaring av anabole androgene steroider. Tre av beslagene som politiet har tatt er så store at ordensvaktene risikerer fengselsstraff.

Kilde: aktuellsikkerhet.no – Even Rise.

(Lenger ned kan du lese om Norsk Narkotikapolitiforening som ikke er overrasket over avsløringen blant hovedstadens ordensvakter).

(– Dette er tragisk, men det er positivt at politiet tar tak i problemet, sier fagsjef Runar Karlsen i NHO Service. Les mer fra han lenger ned).

Hjemme hos en av ordensvaktene ble det også funnet kokain. Det er i tillegg tatt beslag i våpen. En av ordensvaktene politiet jaktet på anses som så ustabil at politiets beredskapstropp ble tilkalt for å delta.

Det var Aftenposten som først omtalte saken.

Foreløpig har fire av de siktede ordensvaktene erkjent bruk av anabole androgene steroider.

Politiet venter fortsatt på noen analyseresultater av prøver som er tatt av siktede ordensvakter.

– Ble noen av ordensvaktene pågrepet mens de var på jobb?

– Nei. Vårt mål var å ransake hjemme hos ordensvaktene på leting etter anabole androgene steroider. Vi ser det ikke som sannsynlig at de oppbevarer eller bruker dette på arbeidsplassen, sier avsnittsleder Lasse Johnsen i Oslo-politiet – som inntil den nylige omorganiseringen av politiet ledet utelivsgruppa ved Sentrum politistasjon.

Han forteller at de aller fleste av ordensvaktene som er siktet i saken arbeider for etablerte vaktselskaper. Flere av de siktede ordensvaktene har hyppig vært involvert i uønskede hendelser både i og utenfor arbeidstiden. Johnsen antar at bruk av anabole androgene steroider har vært en medvirkende årsak til hendelsene.

– Minst seks ulike vaktselskaper er representert. Det er ingen spesielle selskaper som utpeker seg. Vi har også mistanke mot ansatte i store vaktselskaper, sier Johnsen.

– Har dere konfrontert arbeidsgiverne med at konkrete ansatte har brukt anabole androgene steroider?

– Ja, i de tilfellene vi har en klar sak, har arbeidsgiver blitt varslet. Vi kommer til å varsle fortløpende dersom vi får flere positive prøver på bruk av ulovlige stoffer. De arbeidsgiverne vi har vært i kontakt med til nå, har håndtert dette på en profesjonell og god måte, sier Johnsen.

Samtidig mener han at vaktselskapene har hatt forutsetning for selv å oppdage dop-bruk blant sine ansatte.

– Jeg tror dessverre ikke at selskapene fokuserer nok på dette under rekrutteringen eller gjennom ansettelsesforholdet. Jeg håper denne innsatsen kan bidra til å bevisstgjøre arbeidsgivere til å ta dette problemet på alvor, sier han.

Så langt har politiet i forbindelse med aksjonen fratatt tre personer retten til å arbeide som ordensvakt. Johnsen regner med at det blir flere, og han understreker at politiet foreløpig ikke har lykkes med å få tak i alle de siktede.

– Ordensvakter er viktige samarbeidspartnere for politiet. De gjør en viktig jobb med å ivareta sikkerheten på byens utesteder og deres gjester. En av bivirkningene ved bruk av steroider er økt aggresjon. De blir gjerne konfliktsøkende og får ekstreme humørsvingninger. Det er lite forenlig med å ha ansvar for folks sikkerhet, trivsel og velvære, sier Johnsen.

NHO Service organiserer flere enn 20 ordensvaktselskaper og har en egen arbeidsgruppe for den delen av bransjen, som også inkluderer selskapene som driver med arrangementsikkerhet. Flere av dem er lokalisert i Oslo, men har nedslagsfelt i hele Norge.

– Dette er tragisk, men det er positivt at politiet tar tak i problemet, sier fagsjef Runar Karlsen i NHO Service.

Arbeidsgruppen for nevnte segment i sikkerhetsbransjen skal ha møte i juni, og Karlsen varsler at doping-avsløringene vil bli et tema der.

– Vi arbeider kontinuerlig med bransjens omdømme, deriblant arbeidsgivers ansvar for oppfølging av sine anasatte – også innenfor dette området. Det er helt klart at alle våre medlemsbedrifter skal oppfylle eksisterende lover og regler. Derfor er det nødvendig å diskutere eventuelle kontrolltiltak for å komme dette problemet til livs, sier Runar Karlsen.

Generalsekretær Lars Holmen i Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF) er ikke overrasket over at det avsløres bruk av anabole steroider blant norske ordensvakter, men understreker at det er svært alvorlig.

– Uten å generalisere, så legger vi ikke skjul på at vi kjenner til at det – for å bygge kropp – brukes anabole steroider i denne delen av sikkerhetsbransjen. Men samtidig må jeg si at mitt klare inntrykk er at ordensvaktbransjen stadig er i forbedring når det gjelder disse utfordringene, sier Holmen.

I tillegg til at anabole steroider er ulovlig i seg selv, forklarer Holmen hvorfor det kan være ekstra alvorlig dersom ordensvakter bruker anabole steroider:

– Anabole steroider kan føre til lavere impulskontroll, svekket empati og dårligere vurderingsevne. Dette er egenskaper som bør være ekstra skjerpet hos ordensvakter som gjerne skal rydde opp i konfliktsituasjoner, sier han.

– Det viser seg dessuten at bruken av anabole steroider ofte kombineres med sentralstimulerende narkotika. Isolert sett, eller i kombinasjon med hverandre, kan slike stoffer føre til at problemene som vaktene skal løse blir verre enn de i utgangspunktet var.

Holmen sier at det uten bevisstgjøring kan være vanskelig for ordensvaktselskapene selv å oppdage ansatte som bruker anabole steroider.

– Kunnskap og tydelighet er viktige stikkord. Jeg har som sagt en klar oppfatning om at bransjens kunnskap om anabole steroider stadig er i forbedring, og at mange av aktørene har lært seg mye om både narkotika og anabole steroider. I NNPF opplever vi at mange av selskapene søker kunnskap. Vi ser også at tverretatlige samarbeidsformer stadig blir flere, og at de virker, sier Lars Holmen i Norsk Narkotikapolitiforening.

Følg oss på Facebook

www.thhcon.no

Email: post@thhcon.no

Advertisements